top of page

Presidentes del CEC

perez.jpg
DAMIÁN PÉREZ

Presidente Actual período:

2021-2023

 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon
CARLOS ULERICHE

Presidente en el período:

2017-2019
2019-2021

 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon
MARIO BARUCCA

Presidente en los períodos:
2005-2007

2007-2009

2013-2015

2015-2017

 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon
JORGE LAUZE

Presidente en los períodos:
2003-2005

2009-2011

2011-2013

 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon
JUAN CARLOS CASTIGNANI

Presidente en el período:
2001-2003

bottom of page